“Човек вижда толкова, колкото знае” Слогана на училището ни напомня за смисъла в това което правим.